Ai, Izometryczna Strona Docelowa Sztucznej Inteligencji