Czerwona Zasłona Sceniczna Dla Teatru, Zasłona Sceny Operowej