Monochromatyczne Emblematy Baseballowe Drużyn I Zawodów Ze Sprzętem Sportowym