Płaska Konstrukcja Abstrakcyjnego Geometrycznego Nagłówka Drgającego Nieruchomości