Projekt Czeskiego Wieńca Z Piórkiem, Kryształowa Akwarela,