Rozpoczęcie Działalności, Współpraca, Wsparcie Techniczne