Biała łódź Opuszczająca Przystań żegluje Po Wodzie