Drużynowego Zarządzania Pojęcie, Ludzie Biznesu łączy Ręki, Vertical Zamknięty Up