Student Freelancer Pracujący W Parku, Trzymający Kawę, Patrzący W Górę