Charakter Liniowej Ilustracji Sceny Tworzenia Filmu