Edytowalny Efekt Tekstowy, Nordycki Styl Tekstu Wikingów