Paszport Międzynarodowy, Zatwierdzony Wniosek Wizowy, Certyfikat Ubezpieczenia I Bilet Pokładowy. Koncepcja Podróży.