Projekt Logo Sportowego Z Wektorem Strzelania Do Celu