Rodzice W Ciągłej Linii Spacerowej Z Dziećmi. Jedna Linia Szczęśliwa Rodzina. Kontur Osób Na Zewnątrz. Postacie Rodzicielskie.