Wektor Strony Docelowej Koncepcji Pracy Niezależnej