Zwiedzanie Wzgórza, Ilustracji Wektorowych Samochodu