Łąki Z Rośliną W Dolinie Z Polami Na Tle Dziennego Nieba W Bułgarii