Makak Zwyczajny, Makak Niedźwiadkowy (macaca Arctoides)