Słowo Przepływu środków Pieniężnych Na Kalkulatorze, Napis Przepływu środków Pieniężnych.