Ujęcie Przez Ramię Deweloperki Gier Pracującej Nad Nowym Projektem.