Żywienie Bydła Na Terenach Wiejskich Dla Rolnictwa.