Ekologiczny, Płaski światowy Dzień środowiska, Ratując Ilustrację Planety