Izometryczne Elementy Drogi Gruntowej Z Trawą Na Ulicę