Koncepcja Płaskiej Inżynierii Komputerowej Na Stosie Książek