Krajobraz Ulicy Miejskiej Z Skrzyżowaniem, Chodnik