Płaska Konstrukcja Medycznego Szablonu Karty Identyfikacyjnej