Człowiek Odwagi Przeskakiwać Przez Szczelinę Między Wzgórzem, Koncepcją Biznesową