Niski Kąt Strzału Słynnego Koloseum W Rzymie, Włochy Pod Jasnym Niebem