Pusty Ciemny Pokój, Nowoczesne Futurystyczne Tło Sci Fi. Ilustracja 3d