Wieloetniczny Tłum Ludzi W Ochronnych Maskach Protestujących Na Ulicach Miast Koncentruje Się Na Afroamerykańskich Kobietach Trzymających Się Za Ręce