Zakończenie Up Ucznie Stoi Ręki Robi Pięść Garbka Gestowi.