Zdjęcie Zdziwionego Nauczyciela Wskazuje Palcem Wskazującym, Ma Jasne, Proste Włosy, Ze Zdumieniem Otwiera Usta