Grupa Uniesionych Pięści, Ramiona Protestujących Narodów Demonstracja Protestacyjna