Logo Head Tech, Szablon Logo Technologii Robotycznej Projektuje Ilustrację