Obowiązkowe Użycie Znaku Informacyjnego Maski Na Białym Tle.