Ręcznie Rysowane Koncepcja Zapobiegania Pożarom W Płaskiej Konstrukcji