Ważne Kompetencje Przy Wprowadzaniu Ekranu Aplikacji Mobilnej