Freepik
    Biała perła wstążka łuk curl na białym tle z miejsca na kopię. Świadomość raka płuc, symbol raka międzybłoniaka i siatkówczaka. Znak czystości dla przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, bezpieczne macierzyństwo.

    Biała perła wstążka łuk curl na białym tle z miejsca na kopię. Świadomość raka płuc, symbol raka międzybłoniaka i siatkówczaka. Znak czystości dla przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, bezpieczne macierzyństwo.