Freepik
    Border Collie, 7 lat i 2 lata, siedząc na białym tle

    Border Collie, 7 lat i 2 lata, siedząc na białym tle