Duch Na Zielonej Trawie Dzika Kaczka Na Zielonej łące