Dyrektor Artystyczny Konsultujący Się Z Kolegą Projektantem, Retuszujący Portret W Oprogramowaniu Do Edycji Zdjęć Pracującym W Agencji Kreatywnej