Dziecko 6 Miesięcy Stojące W łóżeczku W Pokoju Dziecięcym. Szczęśliwe Macierzyństwo I Ojcostwo. Szpital I Klinika Położnicza. Dzień Ojca I Matki. Rozwój Wczesnodziecięcy, żłobek