Freepik
    Inżynier w żółtym stroju i hełmie, trzymający karton, wygląda na zdezorientowanego i zamyślonego.

    Inżynier w żółtym stroju i hełmie, trzymający karton, wygląda na zdezorientowanego i zamyślonego.