Javascript Na Inteligentnym Ekranie W Systemie Z Elementami Kodu Programu 3d