Jednolici Uczniowie Zdają Egzamin Testowy I Uczą Się Online, Używając Smartfona I Nosząc Maskę Ochronną W Klasie