Krajobraz Z Rodziną łabędzi Nad Falami Wody, Sfotografowany W Delcie Dunaju, Rumunia, Letni Dzień, 2021