Freepik
    Krajobraz zaoranej ziemi na farmie z błękitnym niebem z chmurami Selektywna koncentracja na słomie na pierwszym planie rozmyte tło Panorama ziemi spoczynkowej po letnich zbiorach upraw rolnych

    Krajobraz zaoranej ziemi na farmie z błękitnym niebem z chmurami Selektywna koncentracja na słomie na pierwszym planie rozmyte tło Panorama ziemi spoczynkowej po letnich zbiorach upraw rolnych