Naukowiec Wskazujący Na Monitor W Laboratorium Badawczym Zdrowia Ludzkiego. Analiza Mózgu.