Tekst Top Secret Wpisany Na Maszynie Do Pisania, Koncepcja