Terapeuta Wykonujący Masaż W Celu Złagodzenia Bólu Barku Pacjentce W Poradni Fizjoterapeutycznej.